نور درمانی توسط کابین فتوتراپی یکی از درمان‌های جدید تایید شده جهت برخی بیماری‌ها مانند ویتیلگو، پسوریازیس، برخی حساسیت‌ها، خارش و … می‌باشد که کلینیک آسمان آبی تنها مرکز مجهز به این لیزر در استان البرز است.