جراحی پلاستیک اسکار جراحی است که برای بهبود، ترمیم اسکار یا از بین بردن اسکارها (از بین بردن جای زخم، بخیه و جوش) انجام می‌شود. جراحی پلاستیک اسکار به منظور ترمیم تغییرات پوستی و از بین بردن اسکار ناشی از آسیب پوستی مانند اسکار زخم اسکار بخیه ناشی از جراحی انجام می‌شود.
اسکار زخم بعد از بهبود زخم و آسیب پوستی ایجاد می‌شود و یا اسکار بخیه بعد از انجام جراحی که نیاز به بخیه داشته روی پوست ایجاد می‌شود.
نوع و اندازه اسکار ایجاد شده روی پوست بستگی به موارد زیر دارد:

  • اندازه، عمق و موقعیت زخم
  • سن فرد
  • مشخصات پوستی مانند رنگ پوست (پیگمنتاسیون)

با توجه به نوع اسکار و نوع جراحی، جراحی پلاستیک اسکار می‌تواند در زمان هوشیاری (با استفاده از بی‌حسی موضعی) یا در زمان خواب، خواب عمیق و بدون درد (بیهوشی عمومی) انجام شود.