مراقبت بعد از جراحی پلک

اقدامات پس از جراحی پلک:

  • پس از جراحی پلک ها و نواحی اطراف آن متورم و کبود هستند که ممکن است این تورم در 48 ساعت پس از جراحی بیشتر شود اما کم کم از بین خواهد رفت وکاملا طبیعی است
  • جهت کاهش ورم بهتر است چند روز اول بیمار برای خواب به حالت نیمه نشسته باشد.
  • پس از جراحی به شما نسخه ای داده میشود،که در آن داروهای خوراکی ،پماد و مسکن وجود دارد. توصیه میشود در اسرع وقت نسخه تهیه وطبق دستور مصرف شود.
  • درطی 8 ساعت اول بعد از عمل داخل کیسه فریزر یخ گذاشته و به همراه گاز پارچه ای تمیز روی پلک ها قرار دهید تا زمانی که احساس ناراحتی نکرده اید این کار را تکرار نمایید (این کار باعث کاهش کبودی پلک ها میشود).
  • طبق نظر پزشک معالجعه جهت معاینه به کلینیک مراجعه کنید و پس از آن میتوانید استحمام نمایید.
  • بخیه ها معمولا یک هفته پس از جراحی برداشته میشود وبعد از برداشتن بخیه ها تورم و تغییر رنگ اطراف چشم ها کم کم فروکش میکند.
  • ردناشی از جراحی پلک پس از چند ماه بعد از جراحی محو خواهد شد.
  • در چند روز اول پس از جراحی ممکن است به علت تورم پلک ها،چشم ها اندکی درهنگام خواب باز بماند که طبیعی میباشد و در ماه اول پس از جراحی به مرور از بین خواهد رفت.
  • در روزهای اول بعد از جراحی از انجام کارهای مانند بلند کردن اجسام از روی زمین و… اکیداً پرهیز شود.
  • از ضربه زدن به چشم، خاراندن چشم طی چند هفته اول به خصوص چند روز اول خود داری نمایید.

 

کلینیک تخصصی پوست،مو و لیزر آسمان آبی البرز