– مراقبتهای بعداز فیشال
– عدم استفاده از کرم پودر تا ۲۴ ساعت
– عوض کردن رو بالشت خود
-مرطوب نگه داشتن پوست خود
-پوست چرب(مرطوب کننده فاقد چربی)
– قرمزی و التهاب طبیعی میباشد رفع میشود.
مراقبتهای روتین روزانه همیشگی:
-شستشوی صورت روزی ۲ بار با ژل شستشوی مخصوص پوست خودتان
-استفاده از آبرسان
– استفاده از مرطوب کننده بعداز هر بار شستشو
– استفاده از ضد آفتاب(ترجیحا بی رنگ)