مراقبت بعد عمل جراحی

۱-برداشتن پانسمان دو روز پس از انجام عمل و انجام استحمام (رفتن به حمام)
۲-حضور در کلینیک جهت کشیدن بخیه ۷ الی ۱۰ روز پس از عمل
۳- استفاده از داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج
۴-هماهنگی تلفنی با کلینیک در صورت مشاهده علایم غیرعادی

5.تا سه ساعت بعداز عمل در ناحیه جراحی از کمپرس یخ استفاده کنید .