مراقبت بعد تزریق فیلر

مراقبت های بعد از تزریق فیلر:

  • کمپرس سرد در رفع تورم وکبودی محل تزریق شده موثر است.
  • استحمام کردن مانعی ندارد ولی از تحت فشار قرا دادن و ماساژدادن محل تزریق شده خود داری نمایید
  • دروزهای اول از قرار گرفتن طولانی مدت در آفتاب و استفاده از فضاهای گرم (سونای خشک وبخار و نوشیدنی های داغ)خود داری کنید.
  • مختصر کبودی و درد در محل تزریق تا چند روز بعد از تزریق طبیعی میباشد
  • نسخه پزشک را در اسرع وقت تهیه و طبق دستور مصرف نمایید.
  • هرگونه سابقه تبخال و آلرژی را به پزشک خود اطلاع دهید.

 

کلینیک تخصصی پوست،مو و لیزر آسمان آبی البرز