مراقبت بعد بوتاکس

مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس :

  • قبل از تزریق بوتاکس میتوان نواحی مورد نظر برای تزریق را با یخ خنک کرد.
  • تا چند ساعت بعد از تزریق بهتر است مطالعه و کارهای نظیر آن که سر روبه پایین است انجام نشود.
  • اکیداًمحل تزریق دستکاری یا ماساژداده نشود.
  • بوتاکس های تزریق شده در مرکز آسمان آبی دارای تایید وزارت بهداشت و فاقد هرگونه عوارض جانبی میباشد،اما در برخی افراد که حساسیت های بالایی دارند امکان مختصر قرمز،تورم درناحیه تزریق وجود دارد که با گذشت یک هفته برطرف میشود وجای هیچگونه نگرانی نیست.

 

کلینیک تخصصی پوست،مو و لیزر آسمان آبی البرز