مراقبت بعد جراحی خال

مراقبت های بعد از برداشت خال :

معمولا پس از برداشت خال یک قرمزی در محل برداشت خال ایجاد میشود،که طی چند روز تا چند هفته به صورت خود به خودی از بین میرود.

  • در برخی پوست ها مخصوصا پوست های تیره امکان دارد جای خال کمی تیره تر شود که آن هم با گذشت زمان کمرنگ تر میشود.
  • در اسرع وقت نسخه پزشک را تهیه و طبق دستور مصرف نمایید.
  • ممکن است محل برداشت خال تازمان ترمیم کامل زخم مختصری داشته باشد که در دوره ترمیم از دست زدن وکندن وخاراندن و زخم خود داری کنید.
  • در دوره ترمیم استفاده از کرم ضد آفتاب به صورت روزانه ضروری میباشد.
  • برخی از انواع خال ها ممکن است نیاز به بیش از یک جلسه لیزر برای محو شدن کامل داشته باشند،که معمولا جلسه بعدی پس از یک ماه از جلسه اول قابل انجام است

 

 

کلینیک تخصصی پوست،مو و لیزر آسمان آبی البرز