تزریق چربی به صورت

لزوم استفاده از چربی تازه در عمل تزریق چربی به جای چربی فریز شده

یکی از تفاوت های اصلی این است که تزریق چربی فریز شده غیر قانونی و غیر علمی می باشد زیرا بافت چربی زنده نیست و زیر پوست به صورت بافت فیبروز می باشد و فقط باعث ورم می شود و بعد یک مدت کوتاه از بین می رود و مردم بر این باور می شوند که تاثیر تزریق چربی کوتاه است و ماندگار نیست ولی در حقیقت اگر درست و به موقع تزریق شود اون تاثیر مادام عمر باقی می ماند.

 

 

 

تزریق چربی چیست

 

 

چربی فریز شده اگر بخواهد به صورت علمی ماندگار بماند باید در دستگاه های مخصوص با سرعت و دمای خاص در بانک چربی نگه داری می شود و اگر در نگهداریش این شرایط رعایت نشود امکان زنده موندن بافت ها صفر می باشد و مهم تر از همه این است که تمام متخصصین پوست دنیا این روش را رد می کنند برای همین بهترین روش این است که همون لحظه انجام کار چربی کشیده شود از بدن و به جای دیگر تزریق شود.

مجموع نظرات

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن